Zaloguj

WIRTUALNE BIURO ZAWODÓW

logo

REGULAMIN - www.wynikizawodow.eu

 • 1. Definicje
  - Strona - strona internetowa www.wynikizawodow.eu
  - Organizator zawodów - podmiot wskazany w regulaminie danej imprezy sportowej
  - Zgłoszenie - rejestracja zawodnika do zawodów sportowych
  - Administrator - podmiot odpowiedzialny za prowadzenie strony www.wynikizawodow.eu
  - Regulamin zawodów - Regulamin przygotowany przez organizatora danych zawodów zawierający szczegółowe ustalenia dotyczące zgłoszeń i zasad uczestnictwa w zawodach
  - Numery startowe – numery przeznaczone do przypięcia na koszulce oraz tabliczki z numerem zawierające chip elektroniczny
  - Chip – transponder służący do elektronicznego pomiaru czasu indywidualnego zawodnika do umieszczenia na widelcu roweru startowego

 • 2. Przedmiot regulaminu
  Przedmiotem regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu www.wynikizawodow.eu

 • 3. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TCSOFT z siedzibą w 40-676 Katowice, ul. Tunelowa 20b/6, NIP 549-212-36-32, REGON: 120598763

 • 4. Zakres usług
  - Strona www.wynikizawodow.eu umożliwia rejestrację do zawodów sportowych dostępnych w zakładce zgłoszenia. W zależności od uzgodnień z Organizatorem danych zawodów osoby zgłaszające w celu rejestracji do zawodów zobligowane sa do podania wymaganych regulaminem zawodów danych osobowych, tylko swojego kodu UCI ID(dla zawodów kolarskich PZKol) oraz realizacji opłaty startowej poprzez system płatności internetowych.
  - Podczas zawodów sportowych wypożyczenie przez Administratora zawodnikom numerów startowych i/lub chipów umożliwiających indywidualny pomiar czasu. Numery i chipy muszą zostać zwrócone do biura zawodów niezwłocznie po zakończeniu wyścigu. Opłata za zniszczony, zgubiony lub nieoddany numer lub chip: 50 zł

 • 5. Płatności internetowe
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  Dostępne formy płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
  Zwroty płatności internetowych dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • 6. Ochrona danych
  Podanie danych zawodnika przy rejestracji jest dobrowolne, jednak brak właściwego wskazania danych osobowych nie umożliwia zgłoszenia do zawodów obsługiwanych przez stronę www.wynikizawodow.eu

 • 7. Reklamacje
  - Reklamacje dotyczące błędnego działania systemu zgłoszeń należy zgłaszać niezwłocznie do administratora systemu www.wynikizawodow.eu (kontakt), który jest odpowiadzialny za ich rozpatrzenie.
  - Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymy przepisami prawa w terminie 14 dni od ich złożenia.
  - Użytkownikom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni o ile regulamin zawodów nie stanowi inaczej.
  - Reklamacje dotyczące realizacji opłat należy zgłaszać bezpośrednio do operatora płatności internetowych

 • 8. Akceptacja zgłoszeń
  Ostateczna interpretacja zgłoszeń do zawodów należy wyłącznie do Organizatora oraz Sędziów lub osób odpowiedzialnych za weryfikację zgłoszeń, według zasad określonych w regulaminie zawodów

 • 9. Polityka prywatności -> https://wynikizawodow.eu/strona/polityka-prywatnosci.html

 • 10. Zmiany w regulaminie
  Administrator strony www.wynikizawodow.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
 • Back to top