www.zawody.info - Obsługa imprez sportowych
www.zawody.info - Obsługa imprez sportowych www.zawody.info - Obs³uga imprez sportowych
 
MEGA KOLARSKA PROMOCJA

Dla wszystkich instytucji zwi±zanych z kolarstwem
(kluby, portale, sklepy, zawodnicy)
przygotowali¶my specjaln± promocjê hostingow±!

 • domena .PL GRATIS*
 • subdomena w domenie .zawody.info GRATIS
 • Przed³u¿enia istniej±cej domeny w przypadku jej transferu JU¯ OD 15z³
 • SERWER WWW - 500MB pojemno¶ci, 24GB transferu JU¯ OD 7Z£/mc**
 • W³asny panel administracyjny DirectAdmin
 • nielimitowana ilo¶æ kont pocztowych
 • nielimitowana ilo¶æ domen
 • nielimitowana ilo¶æ baz danych MySQL
 • nielimitowana ilo¶æ subdomen
 • nielimitowana ilo¶æ kont FTP
 • nielimitowana ilo¶æ list mailingowych
 • nielimitowana ilo¶æ podpiêtych domen
 • nielimitowana ilo¶æ przekierowañ e-mail
 • okres próbny 7 dni - GRATIS
 • UpTime serwerów 99,78%

  ! Jeste¶ zainteresowany - czekamy na kontakt - napewno siê dogadamy !


  Pozosta³e parametry sewera
  Bezpieczeñstwo i kontrola b³êdów
 • Blokady i filtry anty-spamowe
 • Blokowanie poczty przychodz±cej z wybranych adresów
 • Tworzenie kopii bezpieczeñstwa ca³ego serwisu WWW
 • Tworzenie kopii bezpieczeñstwa baz danych MySQL
 • Tworzenie kopii bezpieczeñstwa aliasów i filtrow
 • Zabezpieczanie has³em wybranych folderów
 • Ustawianie w³asnych stron z b³êdami (error pages)
 • Mo¿liwo¶æ ¶ci±gniêcia logów serwera (Raw Access Log)
 • Mo¿liwo¶æ przegl±dania Error Log - pliku log z b³êdami
  Zarzêdzanie kontem, poczt±, bazami danych
 • Rozbudowany File Manager (zarz±dzanie plikami przez WWW)
 • Czytanie poczty przez WWW (NeoMail, Horde, Squirel)
 • Dodawanie/usuwanie kont e-mail
 • Dodawanie/usuwanie kont FTP
 • Kontrola sesji FTP
 • Dodawanie/usuwanie/przekierowywanie subdomen
 • Dodawanie/usuwanie baz danych MySQL
 • Dodawanie/usuwanie u¿ytkowników do baz danych
 • Administracja bazami MySQL przez PHPMyAdmin
 • Zarzadzanie przekierowaniami adresów URL
 • Instalowanie/odinstalowywanie FrontPage Extensions
  Statystyki
 • Profesjonalne statystyki Twoich stron www takie jak: Analog, Awstats, Webalizer
 • Statystyki subdomen
 • Funkcja informuj±ca o ostatnich 300 odwiedzajacych twoje WWW
 • Transfer (bandwidth) - ruch jaki generujesz przez protoko³y http, pop3, ftp
  Skrypty
 • osCommerce - koszyk na zakupy
 • Instalacja profesjonalnych koszyków na zakupy Interchange oraz Agora
 • PHP Nuke - system zarz±dzania tre¶ci±
 • InvisionBoard - system forum
 • Cron Jobs Manager - uruchamianie komend linux'a o dowolnej porze dnia.
 • Narzêdzia Net Tools:
  - Domain Lookup - podglad nazwy domeny po adresie IP i odwrotnie
  - Trace Route - wyswietla drogê danych od serwera do Ciebie
 • Definiowanie przez u¿ytkownika Mime Types
 • Definiowanie przez u¿ytkownika Apache Handlers
 • PGP Keys
 • Hotlink Protection
 • Index Manager - zabezpieczenie folderów przed przegladaniem ich zawarto¶ci
 • IP Deny Manager - blokowanie dostêpu do strony wybranym adresom IP

  ! Jeste¶ zainteresowany - czekamy na kontakt - napewno siê dogadamy !


 • * - gratis w pierwszym roku u¿ytkowania
  ** - mo¿liwo¶æ dowolnej konfiguracji parametrów na ¿yczenie - mo¿liwo¶æ p³atno¶ci miesiêcznie, kwartalnie, pó³rocznie, rocznie - transfer w skali roku
  wszystkie ceny s± cenami netto
  www.zawody.info - Obsługa imprez sportowych
  www.zawody.info - Obsługa imprez sportowych
      NAJNOWSZE PLIKI:
       04.08.2018 - Wyniki Mistrzostwa Małopolski - masters III - Puchar Wójta Gminy Osiek - Mistrzostwa Małopolski w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego (1113)
       04.08.2018 - Wyniki Mistrzostwa Małopolski - masters II - Puchar Wójta Gminy Osiek - Mistrzostwa Małopolski w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego (1116)
       04.08.2018 - Wyniki Mistrzostwa Małopolski - masters I - Puchar Wójta Gminy Osiek - Mistrzostwa Małopolski w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego (1113)
       04.08.2018 - Wyniki Mistrzostwa Małopolski - orlik - Puchar Wójta Gminy Osiek - Mistrzostwa Małopolski w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego (1113)
       04.08.2018 - Wyniki - masters III - Puchar Wójta Gminy Osiek - Mistrzostwa Małopolski w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego (1111)
  www.zawody.info - Obsługa imprez sportowych
      NAJBLIŻSZE ZAWODY:
       15.09.2018 - Koźminek - Emilianów - Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym - jazda indywidualna na czas - LICENCJE
       15.09.2018 - Koźminek - Emilianów - Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym - jazda indywidualna na czas - AMATORZY
       16.09.2018 - Koźminek - Emilianów - Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym - start wspólny - LICENCJE
       16.09.2018 - Koźminek - Emilianów - Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym - start wspólny - AMATORZY
      Wszystkie ->

  Liczba wyświetleń: 13408                                              Dzisiaj jest Piątek, 229 dzień roku, 17.08.2018

  Copyright 2018 TCSOFT . All rights reserved.                                                       Strona wygenerowana w 0.006 sek.